Skip to the content

Tjänster

YMER Assist

Att företag behöver verksamhetsanpassade och driftsäkra IT-system är idag mer regel än undantag. Vi planerar, implementerar och underhåller IT-system av alla storlekar. Efter genomförd analys tar vi fram det förslag som är bäst lämpat för er verksamhet och förklarar hur vi kommit fram till detta. Utöver drift av IT-miljöer erbjuder vi även support så att kunden kan uppnå bästa möjliga effektivitet.

YMER Build

Behovet av anpassade egenutvecklade applikationer ökar ständigt. Det kan till exempel handla om webbaserade system eller gränssnitt mellan affärssystem och e-handelsystem där koppling idag saknas eller så kan en app öka intäkten med hjälp av ett skräddarsytt tidbokningssystem. Vi arbetar främst med Microsofts plattformar och utvecklar mjukvara baserad på C# och .NET.

YMER Supply

Genom vårt eget datacenter levererar vi driftsäkra övervakade tjänster. Vi tillhandahåller plats för er server så att den inte behöver stå i ett utrymme som inte är avsett för IT-utrustning eller så kanske miljön ska vara helt virtuell. Upplägget anpassas efter kundens behov och vi genomför en analys innan bästa lösningen hittas tillsammans med kunden. Webbhotell och andra delade lösningar erbjuds när behov för egen server ännu inte finns. Vi levererar även Internet över fiber.